Psaní textů

NS = Normostrana = 250slov
V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

400Kč / NS

Texty na web – popisky k produktům

Povídka / příběh / úvaha / sloh 

 • napíšeme na zadané téma cokoli (např: hádka s kamarádem, počítač a já, talent nebo geny, zvířecí bajka)
 • můžou to být texty pro radost někoho blízkého, či do školy
 • žádné speciální přání není problém

ŠKOLNÍ PRÁCE

 • úkoly, slohovky
 • vypracování originální prezentace (písemné ve wordu, lze možno i zpracování v powerpointu, ale to za cenu 200kč/hod)
 • přepis poznámek z fotek do elektronické podoby

200Kč / hod

Přepis textu z mluveného slova

ÚPRAVA TEXTU

 • projdeme váš text, popřípadě vaše poznámky a zpět zašleme novou verzi, která bude upravená
 • případné zkrácení dlouhých textů, aby byli srozumitelné pro čtenáře, aby si udrželi pozornost a aby vybízeli k nějaké případné interakci
 • kontrola správné typografie (tečky, mezery, závorky)

Psaní básní či písní

 • individuální cena podle požadované délky
 • možnost psát pouze text, případně i text šitý na vámi vybranou melodii
 • vhodné jako dárek

SLOGANY pro společnosti

 • pokud máte firmu a nemůžete vymyslet vhodný slogan
 • předem se domluvíme na počtu požadovaných návrhů a na ceně

TVORBA ŽIVOTOPISU NEBO MOTIVAČNÍHO DOPISU

 • stručně a jasně
 • zpracování možné v čj i v aj (cena je pouze za jednu verzi)
 • možnost zaslání nejčastějších otázek od personalistů
 • za cenu 200kč/hod je možné i graficky zpracovat (vhodné pro IT pozice)